Posiadamy licencje

5-15.07.23 KLUBOWY OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY

5-15.07.23 KLUBOWY OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY

W nadmorskiej Jastrzębiej Górze trenowało ponad 160 młodych sportowców z Gdyni, Olsztyna oraz oczywiście liczna reprezentacja naszego Klubu.

Urozmaicone treningi oraz niezliczona ilość dodatkowych atrakcji sprawiły, że wszyscy wrócili do domów w doskonałych humorach, deklarując chęć powtórzenia tej wakacyjnej przygody za rok.

Szczególne gratulacje dla tych, którzy na zakończenie obozu ukończyli wraz z trenerem bieg na 10 km (co nie było łatwym zadaniem ze względu na ilość „kilometrów w nogach” podczas całego obozu).

Serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta Włocławek za wsparcie finansowe, bez którego nie było by możliwe zrealizowanie tak urozmaiconego i ciekawego programu obozu.