Posiadamy licencje

KURS TRENERÓW II KLASY

KURS TRENERÓW II KLASY

We wrześniu odbył się w Krakowie kurs trenerów II klasy zorganizowany przez Polski Związek Kickboxingu, gdzie głównym prowadzącym był znakomity szkoleniowiec - Tomasz Mamulski. W kursie wzięli udział najlepsi trenerzy (głównie trenerzy Kadry Narodowej), posiadający najdłuższy staż trenerski i udokumentowane osiągnięcia. Wśród osób, które miały możliwość pogłębiać swoje umiejętności trenerskie znalazł się nas główny trener klubowy - Jacek Stelmach, który oprócz uzyskania tytułu Trenera II klasy, zdał egzamin na kolejny stopień mistrzowski w kickboxingu - 2 Dan.

Gratulujemy!!!